Menu
Cart

The Book Mark ISSUE 1.2 (Thai)

ISSUE 1.2 13.7.2016 THAI ENGLISH

เดือนกรกฎาคมนี้ คุณไม่มีสิทธิเหงา เพราะกรุงเทพฯคึกคัก ไปด้วยนิทรรศการน่าสนใจ จาก 60 ปี G - Mark ตามด้วย KAWS:BFF นิทรรศการภาพเขียนจากพิกาเนร์ อินเดียและจานอร่อยแนะนำในซอบโรงภาษี

G Mark คืออะไร - หากคุณเคยเห็นสัญลักษณ์นี้บนหีบห่อสินค้าชิ้นโปรดและสงสัย นิทรรศการครบรอบ 60 ปี Good Design Award 1957-2016 มีคำตอบ  - อักษร G หน้าตาเหลี่ยม ๆ นี้ เป็นเครื่องหมายที่ Japan Institute of Design Promotion ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น มอบให้แก่สินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์กร และบริการรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนั้นๆ ว่าเป็น Good Design โดยเกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ หนึ่ง-งานออกแบบที่นำนวัตกรรมมาสู่ชีวิตผู้คนและขยายผลนวัตกรรมนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอง-ขับเคลื่อนและยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน และภาคอุตสาหกรรมโดยรวม สาม-ต่อยอดแบรนด์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตผู้คนมายาวนาน และสี่ - เปิดมิติและแนวThe exhibition looks back upon the awarded designs in four sections - designs that changed and supported people's lifestyles. progress in life and industry guided by design, brands that continue to be loved and their designs and the future of touch. & Don't be surprised if your household item or familiar brands are included in the exhibition; for example Yakult, Olfa cutter, Nissin Cup Noddle, classic Toshiba rice-cooker and Honda Super Cub C100. The exhibition not only gives you a brief tour of designs evolving in the last six decades, but also demonstrates that a traditional craftsmanship can be adapted and cooperated into new design for modernutility; a good example is SUWADA nail clippers that use the traditional skill and technique of the Japanese sword making.(At Good Design Store, Level 4, Cental Embassy until 31 July).

Good for further reading are NEW MADE IN JAPAN, SCANDINAVIAN DESIGN and FAILED IT! at HARDCOVER.ณ

At Central Embassy ground floor is another exciting happening - KAWS:BFF (Best Friend Forever) by the famous street artist KAWS accompanied with a print collection of the same theme. This 8-meter-tall sculpture with muppet-look is the tallest one in the line, so far.But better keep your eyes peeled. (Until 31 July)
A really can't miss of the mouth is MAHAVEER SWAMI: A Painter From Bikaner exhibition at Serindia Gallery, O.P Garden. Mahaveer Swami is one of the finest traditional artists working in India today. He is from a family of traditional Bikaner painters and studied under late Vedpal Sharma, the founder of Bannu Studio in Jaipur. His works revitalize aspects of the sophisticated and refined Bikaner painting, a distinct school among Rajasthani miniature paintings, with an originality and brilliance of the artist.

In this unique selection of works are his exquisite works on Chinese landscapes reminiscent of the finest Song-dynasty paintings. Others encompasses traditional Indian miniaturist subjects with the lingering air of Ragamala - various Indian musical modes, as well as mythology and cross-cultural themes. (Until 7 August)

To be in tune with the finest brushworks from the subcontinent, the northern Indian menu at HOME CUISINE is recommended. tandoori roti or nan bread served with dal and mutton curry could do the best. Of this homey restaurant across the French Consulate, the signature dishes are Thai fish biryani and aromatic fish curry with brinjal. And don't forget to treat yourself to rasmali or gulab jamun.

 

 

Here comes the rain again, and we shall cherish. 'Cos there's so much fun around.