Menu
Cart
สมองสร้างสุข : Well-Being Brain

สมองสร้างสุข : Well-Being Brain

  • 180.00 ฿


 เรื่องราวของสุขภาพ "สมอง" ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยได้ยิน เป็นอีกหนึ่งกลไกอันสำคัญของร่างกายที่มักถูกละเลยโดยไม่รู้ตัว หากเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบรุนแรงไม่ใช่น้อย ไม่ว่าจะด้านอารมณ์ ความคิด หรือความรู้สึก ที่ส่งผลโดยตรงต่อการกระทำและอุปนิสัยของตัวเรา ทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่ทันรู้ตัว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะตระหนักถึง "สุขภาวะ" ของตัวเอง หนังสือเล่มนี้จะชี้แนะผู้อ่านทุกท่าน ให้เข้าใจถึงภาวะสมองของเราที่ใช้งานกันอยู่ในทุกวัน ฝึกฝนการบริหารจิตใต้สำนึก ระบบความคิด การรับรู้ และการฝึกที่จะผ่อนคลายความคิดอันวุ่นวายภายในตัวเรา เพื่อสุขภาพจิตที่ดีในทุกๆ วัน