Menu
Cart
ชีวิตพองาม : The New Good Life

ชีวิตพองาม : The New Good Life

  • 295.00 ฿


 เบื้องหลังความรวยของครอบครัวผลักดันให้ "จอห์น ร็อบบินส์" ลูกชายเจ้าของธุรกิจไอศกรีมบาสกิ้น-ร็อบบินส์ หันหลังให้กับกองมรดกและฐานะทายาทมหาเศรษฐี ไปบุกเบิกวิถีชีวิตแนวใหม่ ที่เขาเชื่อว่าดีกว่าที่เป็นอยู่ ต้องมัธยัสถ์ อดออม แต่ก็รื่นรมย์ไปกับชีวิต และสร้างครอบครัวที่น่ารักได้ จัดการการอยู่การกิน การบ้านการเรือน การเดินทาง แบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุทิศตนให้กัับมูลนิธิ EarthSave ที่เขาก่อตั้ง อะไรทำให้เขาค้นพบความมั่งคั่งด้วยความสุขจากภายใน ความเชื่อมั่นที่หยั่งรากลึกมั่นคงในใจ มีนิสัยทางการเงินที่เป็นมากกว่าการทำบัญชีเพื่อดูแลสภาพคล่องส่วนตัว แต่ยังเพื่อสนับสนุนสุขภาพที่ดี สังคมที่ดี และระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น รบกวนโลกให้น้อยลง เพื่อหวังชะลอวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และนี่คือ "ชีวิตพองาม" ที่ "จอห์น ร็อบบินส์" เชื่อ และอยากให้คุณลองสัมผัส