Menu
Cart
มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย : The myths of safe pesticides

มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย : The myths of safe pesticides

  • 280.00 ฿


    อุตสาหกรรมการเกษตรกระแสหลักที่อยู่บนฐานของสารเคมี กล่าวอ้างว่าสารสังเคราะห์สูตรผสมต่างๆ ที่วางขายเป็นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และยาฆ่าเชื้อรานั้น มีความปลอดภัยเมื่อใช้ตามวิธีที่ระบุไว้ แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนข้ออ้างนี้แท้จริงหรือไม่ ในเมื่อมีการค้นพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างร้อยละ 77 ของอาหารในสหรัฐอเมริกา การรู้ความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักการเกษตรอินทรีย์ "อองเดร ลิว" ได้บุกบั่นสำรวจข้อมูลในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความเชื่อถือในวงการ และนำเสนอให้เห็นว่า ข้ออ้างของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีและของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลมิได้มีสาระอย่างที่ควร "ลิว" แปลคำศัพท์ทางเทคนิคเป็นภาษาของสามัญชนเพื่อที่จะสลายมายาคติที่กล่าวย้ำกันมากที่สุด 5 ประการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาลบล้าง เรียนรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลัง!