Menu
Cart
ช่วงเวลาแบบคานธี (THE GANDHIAN MOMENT)

ช่วงเวลาแบบคานธี (THE GANDHIAN MOMENT)

  • 290.00 ฿


    คานธีเป็นที่เคารพในฐานะผู้นำสำคัญในประวัติศาสตร์ บิดาแห่งเอกราชอินเดีย และแรงบันดาลใจต่อการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั่วโลก แต่ความสำคัญของผลสำเร็จเชิงปฏิบัติเหล่านี้ ได้อำพรางความยิ่งใหญ่ของคานธีในฐานะนักคิดทางการเมืองที่มีความคิดริเริ่ม โดดเด่นเป็นพิเศษ รามีน ญะฮานเบกลูนำเสนอคานธีในฐานะนักทฤษฎีการเมือง ผู้จุดประกายความคิดของระบบที่ตั้งบนรากฐานของพลังแห่งความไม่รุนแรง เพื่อท้าทายอธิปไตยและการครอบงำของรัฐ ในฐานะที่ตนเองเป็นนักปรัชญาและนักกิจกรรม ญะฮานเบกลูชี้ให้เราเห็นแก่นสารความคิดของคานธี แสดงให้เห็นกระบวนการที่ความคิดเหล่านี้ได้หล่อหลอมการประท้วงทางการเมือง นับจากอเมริกาในยุคทศวรรษ 1960 ถึงการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน และไกลเกินกว่านั้น ตลอดจนการเรียกร้องให้ใช้ความคิดดังกล่าวในปัจจุบันโดยบรรดาชาวมุสลิมที่ ปรารถนาความเปลี่ยนแปลง

    คานธีท้าทายความคิดทางการเมืองกระแสหลักอย่างมีพลังที่สุดใน เรื่องอธิปไตย เขาโต้แย้งว่า อำนาจของรัฐไม่อาจชอบธรรมขึ้นมาได้ เพียงเพราะได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไป หรือเพียงเพราะอำนาจรัฐปกป้องเราจากอนาธิปไตย อันที่จริง ความชอบธรรมกลับอิงอยู่กับความยินยอมพร้อมใจของพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อ หน้าที่ ซึ่งพร้อมจะท้าทายรัฐโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่างหาก เมื่อใดก็ตามที่รัฐกระทำการอย่างไร้ศีลธรรม เมื่อการต่อสู้ภายในบรรลุถึงจุดที่เราเกิดความตระหนักในหน้าที่ที่เราพึง กระทำ ญะฮานเบกลูกล่าวว่า เมื่อนั้นจัดว่าเป็นจุดสูงสุดของ "ช่วงเวลาแบบคานธี" 

    ความคิดของคานธีได้สร้างแรงจูงใจให้บุคคลสำคัญมากมาย เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ คิง, เนลสัน แมนเดลา และทะไลลามะ ดังที่ญะฮานเบกลูได้แสดงให้เห็น ความคิดเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจต่อ อบุล กาลาม อาซาด และ ข่าน อับดุล กาเฟอร์ ข่าน นักกิจกรรมชาวมุสลิมที่ไม่เป็นที่รู้จักนักด้วย ซึ่งงานของคนเหล่านี้เพื่อเอกราชอินเดียเป็นคำตอบต่อผู้คนทั้งหลายใน ปัจจุบันที่ยังเคลือบแคลงสงสัยว่า การประท้วงของอิสลามที่ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นไปได้ด้วยหรือ หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งช่วยเตือนให้ระลึกถึงบทบาททางการเมืองอันคงทนของคาน ธี และคำอธิบายที่ให้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับความสำเร็จทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นยิ่ง