Menu
Cart
ความสุขจากภายใน : Spontaneous Happiness

ความสุขจากภายใน : Spontaneous Happiness

  • 350.00 ฿


 ในยุคที่ปัจจุบันทุกอย่างรีบเร่ง สิ่งเร้าภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของคน หลายครั้งที่คนอยู่ในภาวะหดหู่ซึมเศร้า บางคนอาจปรับตัวให้เป็นปกติได้โดยเร็ว ขณะที่บางคนกลับจมอยู่กับความทุกข์จนหาทางออกไม่เจอ อาการเหล่านี้มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับคนที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้าก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

    "ความสุขจากภายใน" ของ "นายแพทย์ แอนดรู ไวล์" เล่มนี้ จะช่วยให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดและกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างไร? การออกกำลังกาย การทำสมาธิ และอาหารที่ช่วยเสริมเพื่อปรับสมดุลร่างกาย จะช่วยบำบัดอาการให้ดีขึ้นอย่างไร? จะทุกข์จะสุขล้วนมาจากจิตใจ โรคซึมเศร้าอาจอยู่ใกล้ตัวอย่างที่เราคาดไม่ถึง แต่ที่เหนืออื่นใดนั่นคือจิตใจและความเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะความเจ็บป่วยและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข