Menu
Cart
ครูเอกผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน

ครูเอกผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน

  • 290.00 ฿


หนังสือ "ครูเอก ผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน" เล่มนี้ เป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน ผ่านชีวิตของ "สุพิศ สุวรรณมณี" ที่คนทั่วไปเรียกว่า "ครูเอก" ชีวิตที่มีขึ้นมีลง เคยตกต่ำอย่างสุด ๆ สุขทุกข์ปะปนกันไป แต่แรงศรัทธาที่มีต่องานหัตถกรรมผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในยามวิกฤตอย่างไรก็ไม่เคยสั่นคลอน เขาชักชวนเหล่าเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน มาทุ่มเทพลังหนุ่มกับสิ่งคิดค้นใหม่ ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน วัยกำลังอยากลองสิ่งใหม่ ๆ ไม่น่าเชื่อว่าฮ่อมจะเข้ามาอยู่ในความสนใจของพวกเขาเหล่านั้น เด็กหนุ่มแต่ละใบหน้าที่อาสามาช่วยงานนั้น ดูผ่านตาก็คะเนได้ว่า เขาเก็บส่วนขาด ๆ เกิน ๆ ที่ถูกทิ้งอยู่ในหมู่บ้าน เอามาประกอบส่วนให้มีคุณค่าความหมายขึ้นมาใหม่ เขาส่งผ่านความคิดจินตนาการในงานผ้าไปถึงลูกหลานมรดกหมู่บ้านที่มีชีวิต ถ้าเริ่มต้นความสัมพันธ์กันด้วยสี สีก็น่าจะย้อนกลับมาช่วยเติมเต็มชีวิตขาดวิ่นพวกเขาได้