Menu
Cart
ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ ลัทธิเสรีนิยมใหม่

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ ลัทธิเสรีนิยมใหม่

  • 295.00 ฿


  หนังสือ "ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่" ของ "เดวิด ฮาร์วี" อธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ และชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้รับการยอมรับจนเป็นการเห็นพ้องต้องกันในสังคมได้อย่างไร สิ่งที่ท้าทายผู้อ่านคนไทยคือ ลัทธิเสรีนิยมใหม่ทำงานในสังคมไทยอย่างไร วิธีการสร้างฉันทามติเกิดขึ้นหรือไม่ กับคนกลุ่มใดและวิธีการใด...