Menu
Cart
บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต - โจเอล บาคาน

บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต - โจเอล บาคาน

  • 260.00 ฿


ในช่วง ๑๕๐ ปีที่ผ่านมา บรรษัทก้าวจากสิ่งที่ค่อนข้างคลุมเครือ ขึ้นสู่การเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลอำนาจในโลก ทุกวันนี้ บรรษัทปกครองชีวิตของเรา บรรษัทกำหนดสิ่งที่เรากิน เราชม เราสวมใส่ ที่ที่เราทำงานและสิ่งที่เราทำ เราถูกห้อมล้อมด้วยวัฒนธรรม รูปสัญลักษณ์ และอุดมการณ์ของบรรษัทอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ศาสนจักรและระบอบกษัตริย์ในห้วงเวลาอื่น เคยสมอ้างตนเองเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักแตกดับและทรงมหิทธานุภาพ ยกย่องสรรเสริญตนเองด้วยสิ่งก่อสร้างใหญ่โตโอฬารและการตกแต่งที่หรูหราอลังการฉันใด บรรษัทก็ทำเช่นเดียวกันฉันนั้น บรรษัทมีอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการบงการการตัดสินใจของคนในรัฐบาลที่น่าจะเป็นฝ่ายกำกับดูแลมัน รวมทั้งเข้าไปควบคุมปริมณฑลในสังคมที่เมื่อก่อนเคยเป็นปริมณฑลสาธารณะ การทะยานขึ้นสู่อำนาจอย่างน่าตื่นตะลึงของบรรษัทเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อดูจากการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยสวยงามนักของสถาบันนี้