Menu
Cart
ฤๅษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์

ฤๅษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์

  • 375.00 ฿


   "ฤๅษีดัดตน" เป็นวิทยาการลำดับต้นๆ ที่ปรากฏในบันทึกการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ในสมัยรัชการที่ 3 ซึ่งได้รับการยกย่องว่านี่คือศาสตร์อีกสายหนึ่งที่มีประสิทธิภาพการักษาโรคภัยไข้เจ็บทางตรงนอกเหนือขึ้นไปจากการใช้ยา หนังสือเล่มนี้ นำเสนอวิชานวดแผนไทย เปิดจุดแก้โรคทางกายไว้ครบทุกประการ ทั้ง 10 เส้นประธาน และอีก 108 เส้นทั่วร่างครบสูตรตำรับวัดโพธิ์ เป็นศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพชัดเจนต่อจากการศึกษาเรียนรู้ หรือนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง เช่นที่คนทั่วโลกรู้จักและยอมรับ