Menu
Cart
หนึ่งเมล็ดพันธุ์ในมือเรา : สหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึคลับ บทที่หนึ่ง

หนึ่งเมล็ดพันธุ์ในมือเรา : สหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึคลับ บทที่หนึ่ง

  • 270.00 ฿


  พวกเราแต่ละคนต่างสืบห่วงโซ่แห่งชีวิตมากจากพ่อแม่และบรรพบุรุษ มีเมล็ดพันธุ์เป็นของตนโดยเฉพาะ เมล็ดพันธุ์นั้นส่งข้ามรุ่นจากแม่สู่ลูก เป็นแคปซูลแห่งความหวังว่าจะแตกหน่อต่อไปในอนาคต ถึงเวลาแล้วที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์นั้นลงบนผืนดิน และรดน้ำให้งอกงาม เศรษฐกิจยุคปัจจุบันของพวกเรา โดยเฉพาะเศรษฐกิจการเงินนั้น ไม่สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติเอาเสียเลย…พวกเราต้องเปลี่ยนระบบสังคม ที่ถือกันว่าเป็นสิ่งที่อธิบายตัวมันเองได้มายาวนาน หากบริเวณที่ผลิตกับบริเวณที่บริโภคยังคงถูกตัดขาดจากกันก็จะไม่เกิดการ เปลี่ยนแปลง การตั้งคำถามที่เซคัตสึคลับคิดมาตลอด ว่าพวกเราอยากเปลี่ยนสังคมให้เป็นอย่างไร ยิ่งเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้มากขึ้นทุกที

    ในมือของแต่ละคน ต่างมีหนึ่งเมล็ดพันธุ์ อยู่ในนั้น ทุกวันนี้เป็นยุคที่ต้องหันกลับมาคิดว่า ท่ามกลางการดำรงชีวิตอย่างสมเป็นมนุษย์ของพวกเรา อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด อย่าเพิ่งยอมแพ้ว่าทำอะไรไม่ได้ ฉันเชื่อว่า หากก้าวออกมาเพียงหนึ่งก้าว เมล็ดพันธุ์นั้นจะแทงหน่อ เปิดประตูสู่โลกใหม่ให้กับเรา และหากการบริโภคเปลี่ยนไป เราจะเปลี่ยนการผลิตและการกระจายสินค้าได้แน่