Menu
Cart
กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน

กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน

  • 240.00 ฿


กล้าที่จะแนะ คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและฟื้นฟูการสอน 

 
เป็นขุมปัญญาชั้นเลิศสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะขยายขอบเขตการสำรวจแนวความคิดใน กล้าที่จะสอน ทั้งโดยส่วนตัวและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศึกษา
 
เรามักพยายามแก้ปัญหาการศึกษาด้วยการคิดเทคนิคใหม่ๆ หรือเปลี่ยน หลักสูตร แต่ไม่เคยลงลึกไปที่อัตลักษณ์และความซื่อตรงของเราเอง เรามุ่งเน้นที่ “อะไร” กับ “อย่างไร” ในเรื่องการสอน เช่น “เราจะสอนวิชาอะไรดี?” กับ “เราจะใช้วิธีไหนดี?” คำถามซึ่งดูมีความหมายที่ชัดเจนในการถาม แต่คงจะยาก ถ้าเราจะถามสิ่งที่สำคัญพอๆ กันกับคำถามว่า “ใคร” อย่าง “ใครคือตัวตนที่สอนอยู่? คุณภาพของการสร้างตัวตนเป็นอย่างไร หรือบิดเบี้ยวอย่างไร? ความสัมพันธ์ของฉันกับนักเรียน กับวิชาที่สอน กับเพื่อนครูด้วยกัน กับโลก เป็นอย่างไร? 
 
สถาบันการศึกษาจะสามารถช่วยให้ครูรักษาและพัฒนาตัวตนให้ลุ่มลึกเพื่อการสอนที่ดีได้อย่างไร?”
 
การสอนเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ต้องมีการฟื้นฟูสภาพจิต หัวใจ และจิตวิญญาณอยู่เสมอ หากเราไม่อยากเจอภาวะหมดไฟ หากเรายังอยากสนุกกับงานและก้าวหน้าในงานการ สอน ขณะที่เราแสวงหาการฟื้นฟูนั้นมีแหล่งที่เราจะต้องเข้าหาอยู่สองแหล่ง คือ ครูภายในที่พูดอยู่ตามลำพัง กับชุมชนเพื่อนครูด้วยกัน 
 
แนวทางในหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่จะสร้างขุมข้อมูลความรู้สำหรับครูและชุมชนการศึกษาให้สะดวกสำหรับนำไปใช้ในการฟื้นฟูมากขึ้น