Menu
Cart
เรื่องราวในดินแดนแห่งความสุข

เรื่องราวในดินแดนแห่งความสุข

  • 190.00 ฿


 "ภูฐาน" จะไม่มีวันเป็นมหาอำนาจทางการทหาร หรือเป็นพลังทางเศรษฐกิจ พลังของภูฐานอยู่ที่หลักศีลธรรม ซึ่งทำให้ราชอาณาจักรเล็กๆ แห่งนี้เป็นตัวแทนของอุดมคติใหญ่หลวงนั่นคือ...ความสุขมวลรวมประชาชาติ การกล้าที่จะเป็นสิ่งที่แตกต่าง และนำเสนอเป้าหมายอันสูงส่งเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติให้โลกได้ประจักษ์ ภูฐานจึงต้องทำให้สิ่งนี้เป็นจริงที่บ้านดังที่ "สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เกซาร์ นัมเกลวัง ชุก" ได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในวันที่เสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อปี 2006 ว่า "ความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือก"