Menu
Cart
พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

  • 390.00 ฿


นำเสนอเรื่องราวของ "พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา" เดินทางมาไกลจากป่าลึกในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเงาต้นกำเนิดของเรื่องราวไหลนิ่งสงบมานานนับแต่บรรพชนคนเผ่าวิถีชีวิตดั้งเดิม มีความเรียบง่าย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา จนวันหนึ่งมีผู้มาเยือนชื่อ "วีระศักดิ์ ยอดระบำ" หรือ "พะเลอโดะ" ที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปกากะญอ ณ ผืนป่าแห่งนี้เขาใช้ชีวิตอยู่จริง ๆ ดำรงชีพจากการเพาะปลูกจริง ๆ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการลงแรงเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวจริง ๆ มาได้ 20 ปี อยู่ด้วยการกินพืชผักและผลไม้ที่ปลูก ดอกผลมีพอเพียงให้ได้อิ่ม มิใช่เกษตรกรที่ทำส่วนหนึ่ง และมีรายได้ส่วนอื่น ๆ มาต่อเติม ไม่ตระเวนออกไปไกลพ้นไร่นาและถิ่นที่ ใช้เวลาวันแล้ววันเล่ากับการเขียนโลกบนพื้นดิน ไร่ในเงาจึงมักเป็นที่ทดสอบของผู้แสวงหาดั้นด้นไปทดลองชีวิตทั้งในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้คนหลากหลาย แม้จะไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ แต่ผู้มาเยือนหลายคนกลับออกมาพร้อมแรงบันดาลใจและมุมมองชีวิตใหม่ ๆ เรื่องราวของเขาได้ส่งพลังอันลึกซึ้งทั้งขยายวงกว้างออกไปทั้งแนวลึกและแนวราบอย่างเงียบ ๆ...