Menu
Cart
สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว: สิบวันเปลี่ยนชีวิต ๒

สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว: สิบวันเปลี่ยนชีวิต ๒

  • 150.00 ฿


 ภาคต่อของหนังสือ สิบวันเปลี่ยนชีวิตที่ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงจากการทดลองนำกระบวนการสุนทรียสนทนามาประยุกต์ใช้กับสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่ส่วนตัวที่ทำให้ทุกคนกล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง ร่วมกันแบ่งบันความคิด และรับฟังกันอย่างเกื้อกูล ทุกขั้นตอนถูกบันทึกและนำเสนออย่างซื่อตรง ด้วยภาษาที่เรียบง่าย  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและนำไปทดลองปรับใช้ในชีวิตประจำวัน