Menu
Cart
หัวใจอุดมศึกษา : เสียงเรียกร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสถานศึกษา

หัวใจอุดมศึกษา : เสียงเรียกร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสถานศึกษา

  • 340.00 ฿


 หัวใจอุดมศึกษา เป็นผลมาจากการประชุมของบรรดานักการศึกษาซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550 หัวใจของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อเชิญชวนให้เราทุกคนมาร่วมกันหาคำตอบว่าการอุดมศึกษาจะเป็นภารกิจที่มรหลายมิติกว่านี้ได้อย่างไร? ภารกิจที่ดึงศักยภาพของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ การสอนและการเรียนออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อต่อที่แข็งแกร่งระหว่างการรู้จักโลกกับการดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างสร้างสรรค์ทั้งอยู่อย่างสันโดษและอยู่เป็นชุมชน เราต้องการการศึกษาที่น้อมรับทุกมิติของความเป็นมนุษย์ ที่ให้เกียรติความหลากหลายของประสบการณ์ มองดูตัวเราและโลกผ่านเลนส์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและให้การศึกษาผู้เยาว์ของเราในแบบที่จะช่วยให้พวกเขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายทั้งหลายยุคสมัยของเราได้