Menu
Cart
ชีวิต (ไม่) โรแมนติกของเกษรหนุ่มสาว

ชีวิต (ไม่) โรแมนติกของเกษรหนุ่มสาว

  • 220.00 ฿


ขณะที่คุณอ่านเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้จบ คุณอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่า พวกเขาเอาความกล้ามาจากไหนกัน ถึงได้เสี่ยงทิ้งการงาน ทิ้งค่าตอบแทนประจำ ทิ้งความสะดวกสบาย ทิ้งความมั่นคงระดับหนึ่งที่มหานครแห่งนี้มีให้ ลงไปคลุกดิน คลุกหญ้าฝากชีวิตไว้กับลมฟ้าและฤดูกาลอันไม่แน่นอน ในพื้นที่กันดารและห่างไกลความศิวิไลเช่นนี้ คำว่า "เกษตรกร" ในความหมายทั่วไป หรือ "ชาวนา" ในความหมายเฉพาะที่แคบลงมา ต่อทรรศนะความเชื่อของคนรุ่นพ่อแม่เราส่วนใหญ่แล้ว เป็นอาชีพที่สร้างความขมขื่น ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี เป็นอาชีพที่แทบไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้ จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะทำทุกวิถีทางเท่าที่ฐานะทางเศรษฐกิจจะเอื้ออำนวย ผลักดันให้ลูกหลานออกห่างจากวิถีท้องไร้ท้องนา ไปศึกษาหาความรู้กระแสหลักจากเมืองใหญ่ 
     แต่ยังมีคนหนุ่มสาวอีกเป็นจำนวนมาก ที่ปรารถนาจะหวนคืนสู่วิถีอันเก่าแก่นี้ วิถีที่เปิดโอกาสให้ชีวิตได้แนบชิดกับธรรมชาติ วิถีที่คืนอิสรภาพให้แก่จิตวิญญาณ ได้ดำรงตนอย่างเต็มศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้มีเจตจำนงเสรี หนังสือ "ชีวิต (ไม่) โรแมนติก ของเกษตรกรหนุ่มสาว" เล่มนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้หลายคนได้คิดเริ่มต้นพิสูจน์ตัวเอง กล้าที่จะก้าวข้ามความกังวลทั้งปวง แล้วก้าวไปบนเส้นทางที่ร่างพิมพ์เขียนไว้ เพื่อค้นหาความหมายใหม่เติมเต็มความใฝ่ฝันให้แก่ชีวิต