Menu
Cart
ธรรมะจากพระภูเขา

ธรรมะจากพระภูเขา

  • 250.00 ฿


   พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ เป็นพระภิกษุชาวอเมริกัน เกิดที่เมืองชิคาโก จบการศึกษาด้านกฎหมายและประกอบกิจการส่วนตัว ก่อนที่จะสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง และหันเหสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณ เป็นเวลากว่าสามสิบปีมาแล้ว ซึ่งในที่สุด ท่านได้เข้าไปสัมผัสกับวัดแนวพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ จนเข้าไปสู่วัดหนองป่าพง ในเขตอำเภอวารินชำราบ ใกล้ตัวเมืองอุบลราชธานี อันเป็นที่พำนักของ พระอาจารย์ชา สุภทฺโท หนึ่งในบรรดาพระอาจารย์ของท่าน 
   เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการตอบข้อสงสัยของคนหลายชาติ หลายภาษา เกี่ยวกับปัญหาชีวิตทางโลก ซึ่งพวกเขาอยากรู้ว่าหลักการปฏิบัติสมาธิจะช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขาประสบในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คำถามแต่ละข้อล้วนน่าสนใจ และเป็นสิ่งที่พวกเราได้พบเจอกันทุกวัน ซึ่งพระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ ก็ได้ให้คำตอบด้วยปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติสมาธินั่นเอง