Menu
Cart
สว่างอย่างเซน

สว่างอย่างเซน

  • 180.00 ฿


 "เซน" เป็นเรื่องของการตีความ เพราะเป็นปรัชญาอันลุ่มลึกที่ต้องใคร่ครวญและวิเคราะห์ แต่ทว่าเซนไม่ใช่เรื่องยาก เพราะความจริงแล้วก็เป็นเรื่องสามัญของชีวิตนี่เอง ประโยชน์จากหนังสือ "สว่างอย่างเซน" เล่มนี้ อ่านแล้วทำให้จิตใจสว่าง และอิ่มเอมจริง ๆ จะกล่าวเป็นนิทานเซนเรื่องสั้น ๆ อ่านง่าย ๆ อ่านไปก็จะนั่งยิ้มที่มุมปาก นั่นบอกถึงความสุขเล็ก ๆ ที่ได้รับ เหนือชั้นไปกว่านั้นผู้อ่านจะได้แง่คิดที่ผู้เขียนบอกเล่าให้สัมผัสได้ในทุก ๆ เรื่อง เป็นความลุ่มลึกที่อบอุ่น ทำให้มีความหวังกับชีวิตว่าจริง ๆ แล้วชีวิตจะทุกข์โศกหรือสุขสันต์ ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราและมุมมองต่อชีวิตต่อสรรพสิ่งรอบตัวเรา ว่าเราจะมองสิ่งเหล่านั้นด้วยสายตา ความคิด ความรู้สึกอย่างไร วิสัยทัศน์แห่งเซน คือวิสัยทัศน์แห่งความเป็นจริง เป็นอิสระ เป็นธรรมชาติ ยืดหยุ่นพลิกแพลง เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาเซนศึกษาธรรมะ จะสามารถเรียนรู้ความเป็นจริงตามที่สิ่งดำรงคงอยู่ จึงนับเป็นผู้มีปัญญา มีสติ เฉลียวฉลาดอย่างแท้จริง ผู้เขียนจึงหวังว่านิทานเซนในเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีมุมมองใหม่ ๆ แง่คิดใหม่ ๆ และสามารถก้าวสู่ประสาทปัญญาในเวลาอันรวดเร็ว