Menu
Cart
เข็มทิศจิตวิญญาณ : พลวัตสามสู่สมดุลชีวิต

เข็มทิศจิตวิญญาณ : พลวัตสามสู่สมดุลชีวิต

  • 210.00 ฿


เข็มทิศมักเป็นสิ่งจำเป็นในยามเดินทาง เช่นเมื่อตกอยู่ในคลื่นลมกลางทะเล มันก็จักช่วยบอกทิศหมายฝั่ง เฉกเช่นกัน ในชีวิตเราจำเป็นต้องมีเข็มทิศจิตวิญญาณสามารถช่วยนำวิถี พาเราฝ่าเมฆหมากและมรสุมทางใจ ข้ามพ้นมายารัดรึงของโลกวัตถุนิยมและความลุ่มหลงหดหู่

ท่ามกลางชีวิตที่สับสน สังคมยุ่งเหยิง โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตมากมาย ไม่ว่าวิกฤตทางการเมืองและความขัดแย้ง วิกฤตสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมถอยทางธรรมชาติ ในห้วงเวลานี้การมองหา "เข็มทิศ" นำทางเพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปัจเจก ระดับสังคม และระดับโลกจึงมีความสำคัญยิ่ง "สาทิศ" ชี้ให้เห็นถึงภาวะสมดุลอันเกิดจากการตั้งตนอยู่ในแนวทางทอง "สัตตวะ" คือความจริง ความเรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติ แต่ความแปรเปลี่ยนใฝ่หาความฟุ้งเฟ้อเกินจำเป็นและอำนาจแบบ "รชัส" ในที่สุดก็จะนำไปสู่ "ตมัส" ความเสื่อมถอยหายนะนั่นเอง ทำอย่างไรจึงจะตั้งมั่นอยู่ในภาวะสมดุลแห่งสัตตวะ ประคองตน ประคองสังคม โดยมี "เข็มทิศจิตวิญญาณ พลวัตสามสู่สมดุลชีวิต" คอยชี้นำ