Menu
Cart
จิตวิญญาณอหิงสา : มรดกรักจากปู่

จิตวิญญาณอหิงสา : มรดกรักจากปู่

  • 130.00 ฿


หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงรากฐานทางจิตวิญญาณของนักสันติวิธีซึ่งมีคานธีเป็นต้นแบบ ทำให้เห็นชัดเจนว่าการต่อสู้กับระบอบที่อยุติธรรมกับการเอาชนะกิเลสตัณหาภายในนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิธีบ่มเพาะจิตวิญญาณอหิงสาให้แก่เยาวชน ที่ก่อให้เกิดการเติบโตจากภายในอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เป็นพ่อแม่และนักการศึกษา ในยามที่บ้านเมืองกำลังสับสนกับคำว่า “สันติ อหิงสา” หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้เป็นอย่างดี