Menu
Cart
สวนศาสดา : Garden of The Prophet

สวนศาสดา : Garden of The Prophet

  • 85.00 ฿


"สวนศาสดา : Garden of The Prophet" เล่มนี้ เป็นแก่แท้ของสัจธรรมที่ข้ามกรอบศีลธรรมสากล โดยใช้ภาษาการเขียนเชิงสัญลักษณ์ที่งดงามดั่งบทกวีแฝงไปด้วยหลักปรัชญาที่เข้าถึงทุกชนชั้น ทุกศาสนา แม้ว่าการเข้าถึงหลักปรัชญาของ "ยิบราน" อาจต้องใช้ความพยายามในการตีความหมาย แต่เมื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ แล้ว "สวน" ของยิบรานแห่งนี้ ก็จะมีเพียงแต่ "ศาสดา" เท่านั้น...และนี่คือหนังสือร้อยแก้วที่แฝงไปด้วยลีลาแห่งดนตรี เป็นความงดงามที่ทำลายปราการของการจำแนก ระหว่างร้อยแก้วและร้อยกรองออกมาเป็นถ้อยร้อยเรียงที่สุดแสนไพเราะ