Menu
Cart
อหิงสายาตรา:บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น

อหิงสายาตรา:บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น

  • 350.00 ฿


การเปลี่ยนแปลงจะบรรลุผลแก่ผู้ยินดีเผชิญความทุกข์ยากเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม การต่อสู้เพื่อปลดแอกของผู้คนชายขอบออกจากโซ่ตรวนของการกดขี่ มักเสริมส่งจิตวิญญาณมนุษย์ ทว่าการได้เห็นคนยากไร้ได้มาซึ่งอำนาจทางสังคมโดยไม่ทำร้ายผู้ใด (ด้วยจิตวิญญาณอหิงสา) ถือเป็นเรื่องราวความกล้าหาญอันหาได้ยากสำหรับวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ การเดินขบวนสันติยาตราครั้งประวัติศาสตร์ไปทั่วทุกภูมิภาคของอินเดียตลอด 350 วัน ระยะทางกว่า 80,000 ก.ม. เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่คนไร้ที่ทำกิน คนยากจนที่ถูก "การพัฒนา" เบียดขับออกจากถิ่นฐาน โดยการนำของ "ราชโคปาล" มีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 คน กลุ่มองค์กรอีกกว่า 2,000 กลุ่ม จนนำมาซึ่งการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอินเดียกับคนยากจนและคนไร้ที่ทำกิน นี่คือการเดินขบวนประท้วงโดยยึดหลักสันติวิธีอย่างไม่มีข้อประนีประนอม ที่ยุติลงด้วยการพร้อมใจเจรจา นับเป็นปฏิบัติการณ์ที่ควรค่าแก่การศึกาและเจริญรอยตามยิ่ง