Menu
Cart
กล้าฝัน เพื่อมนุษยชาติ

กล้าฝัน เพื่อมนุษยชาติ

  • 180.00 ฿


“จิตที่ผูกพันยึดมั่นต่อความกรุณา ก็เหมือนกับแหล่งน้ำที่ไหลชั่วนิจนิรันดร์ เป็นแหล่งที่มาของพลังแห่งความตั้งมั่นอันดีงามและความเมตตาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ” นี่คือหนังสือที่ได้รวบรวมแนวคิด ทัศนะในการมองโลกและสังคมของท่านทะไลลามะองค์ที่ ๑๔ (ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของธิเบต ผ่านการสัมภาษณ์โดยเฟเบียน โอเอกิ นักธุรกิจที่เชื่อว่าธรรมะนั้นสามารถนำมาใช้กับงานหรือธุรกิจได้ เนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้ คือการตั้งคำถามท้าทายยุคสมัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกชน สังคม และรัฐ