Menu
Cart
วุฒิภาวะ OSHO

วุฒิภาวะ OSHO

  • 245.00 ฿


การที่คนเรามี “อายุ” ที่มากขึ้น เป็นการบ่งบอกถึงระดับของ “วุฒิภาวะ” ในตัวคนคนนั้นหรือไม่

หลายคนมักจะเข้าใจว่า คนที่มีอายุที่มากกว่าจะมีประสบการณ์ที่มากกว่า เป็นผู้ใหญ่กว่า น่าเชื่อถือกว่า เข้าใจชีวิตมากกว่า...แต่ความเป็นจริงแล้ว หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ บางคนเพียงแค่แก่ตัวลงเท่านั้น แต่ยังไม่เคยเข้าใจอะไรในชีวิตอย่างถ่องแท้เลย บางคนแม้จะมีอายุเพียงน้อยนิด แต่กลับคิดอ่านได้กว้างไกล มีความตระหนักรู้ มีความเข้าใจในชีวิตอย่างลึกซึ้ง อายุจึงไม่ใช่สิ่งที่จะบ่งบอกถึงความมีวุฒิภาวะได้เลย

แล้ว “วุฒิภาวะ” คืออะไร เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ วุฒิภาวะหรือไม่

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่พจนานุกรมที่จะบอกว่า วุฒิภาวะ หมายถึงอะไร แต่จะท้าทายให้ท่านผู้อ่านได้รู้ว่า วุฒิภาวะคืออะไร จากการตื่นรู้ของตัวท่านเอง ซึ่งท่าน OSHO ได้ถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้ พร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่งท่านรู้ลึกเข้าไปภายในตัวเองมากเท่าใด วุฒิภาวะของท่านก็มากขึ้นเท่านั้น

หนังสือ “วุฒิภาวะ” (Maturity)เป็นผลงานลำดับที่สองของชุดหนังสือ “Insights for a New Way of Living” ซึ่งเป็นชุดหนังสือที่เป็นที่นิยมที่สุดตลอด 10 ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการแปลแล้วถึง 25 ภาษาและมียอดจำหน่ายกว่าหลายล้านเล่มทั่วโลก (เล่มแรกที่ตีพิมพ์ไปคือ ปัญญาญาณ) ที่ทางสำนักพิมพ์ฟรีมายด์ได้เป็นผู้จัดพิมพ์เผยแพร่สู่ผู้อ่านชาวไทยอีก ครั้ง ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ที่มาพร้อมกับการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้