Menu
Cart
พลังสร้างสรรค์  OSHO

พลังสร้างสรรค์ OSHO

  • 245.00 ฿


การให้นิยาม ความหมายของ “ความสร้างสรรค์” ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน อาจทำให้คำตอบของคำถามนี้แตกต่างกันไป ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา และสำหรับคนที่เชื่อ ก็อาจเกิดคำถามต่อว่า แล้วอะไรที่เป็นตัวปิดกั้นความสร้างสรรค์ของเขาอยู่ และทำอย่างไรจึงจะใช้พลังสร้างสรรค์ที่อยู่แล้วในตัวเองได้

OSHO ผู้เป็นนักสร้างสรรค์ทางด้านจิตวิญญาณได้บรรยายถึงสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วใน หนังสือ “พลังสร้างสรรค์” (Creativity) เล่มนี้ ด้วยวิธีการบรรยายที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบกับสอดแทรกเรื่องเล่าต่างๆ ที่กระตุกผู้อ่านให้หยุดความคิดทั้งหลายแล้วมองด้วยสายตาอันสดใหม่ในฐานะ ปัจเจกที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ โดยเริ่มตั้งแต่ตระเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ พิจารณาดูว่าอุปสรรคใดบ้างที่กั้นขวางไม่ให้ลุถึงความสร้างสรรค์ วิธีทลายกำแพงเหล่านั้นแล้วแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นประตูสู่พลังสร้างสรรค์ทำ ได้อย่างไร ปิดท้ายด้วยการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ที่เป็นปัญหาทั่วไปของคน ส่วนใหญ่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจพลังสร้างสรรค์นี้อย่างแท้จริง