Menu
Cart
จิตอยู่สุข (พบลิงที่ครึ่งทาง) Meeting The Monkey Halfway

จิตอยู่สุข (พบลิงที่ครึ่งทาง) Meeting The Monkey Halfway

  • 180.00 ฿


 หนังสือธรรมะเพื่อการฝึกการเจริญภาวนา ที่นำเสนอทัศนคติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงมีต่อโลก สอนวิธีเยี่ยวยาจิตในลักษณะเดียวกันกับการรักษาความเจ็บป่วย และทุพพลภาพของร่างกาย หนทางเพื่อการเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณนี้ เป็นเครื่องมือในการช่วยบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ให้เกิดความรื่นรมย์ ผ่องแผ้ว ส่องประกายด้วยความสงบสุข เป็นสภาวะที่จิตใจได้กลับคืนสู่บ้านที่แท้จริง...