Menu
Cart
จดหมายถึงวาเนสสา Letters to Vanessa: On Love, Science and Awareness in an Enchanted World

จดหมายถึงวาเนสสา Letters to Vanessa: On Love, Science and Awareness in an Enchanted World

  • 350.00 ฿


จดหมายถึงวาเนสสา: ในโลกแห่งมนตร์ขลังอันเปี่ยมด้วยรักและการตระหนักรู้

ตลอด ๓๐ ปี ของการปฏิบัติและสอนภาวนา ทำให้นักฟิสิกส์และชีวโมเลกุลค้นพบโลกอีกด้านหนึ่ง เขาเขียนจดหมายจำนวน ๒๕ ฉบับ ถึงลูกสาววัย ๑๘ ปีด้วยความรัก ความห่วงใยต่ออนาคตของคนรุ่นหลัง ทั้งต่อครอบครัวและสังคมโลก เพื่ออธิบายโลกวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ เพราะเขาเชื่อว่า ความต้องการสูงสุดของสังคม โลก และการศึกษาสำหรับเยาวชน คือทัศนะพื้นฐานที่ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับจิตวิญญาณ ความสมสมดุลของทั้งสองสิ่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น ผู้เขียนได้สื่อสารโดยใช้รูปแบบอย่างง่ายๆ เพื่ออธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น นับตั้งแต่ยุคแรกขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สลับกับการสร้างข้อเปรียบเทียบที่เป็นรูปธรรมต่อโลกจิตวิญญาณ ซึ่งมักถูกมองว่าไร้เหตุผลเสมอจากนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเชื่อมโยงชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่ง ในจดหมายแต่ละฉบับ นอกจากผู้อ่านจะได้ขบคิดด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้ว ยังพบว่า มีเหตุผลหนึ่งที่มนุษย์ไม่ควรแบ่งแยกการทำงานระหว่างกายกับจิตคือ ความสมดุล ความสุขสงบ และความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งมวล