Menu
Cart
ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ : Leadership and the New Science

ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ : Leadership and the New Science

  • 260.00 ฿


 หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของ มาร์กาเร็ต เจ. วีตเลย์ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือนอกจากจะเหมาะกับผู้ที่สนใจในประเด็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แล้วยังเหมาะกับผู้ที่ศึกษาเรื่องความรู้อย่างใหม่ วิทยาศาสตร์ใหม่ที่ผสมผสานโลกของวิทยาศาสตร์เข้ากับมิติทางสังคม ซึ่งเกี่ยวโยงกับประเด็นของความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง หรือความแตกต่างหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และนำมาสู่ความร่วมมือกัน...