Menu
Cart
จาริกบนผืนโลก : Earth Pilgrim

จาริกบนผืนโลก : Earth Pilgrim

  • 240.00 ฿


"จาริกบนผืนโลก" เป็นการขยายความหมายเชิงอุปมาสู่การเดินทางของชีวิต และยังเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการทั้งมวล นำเสนอในรูปของบทสนทนา เป็นบทสนทนาระหว่างคนต่างรุ่น ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง และการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียกร้องความเร่งเร็วและภาระหน้าที่สารพัน การได้มีบทสนทนาดีๆ นับเป็นสิ่งวิเศษยิ่ง และการได้อ่านหนังสือก็นับเป็นการจาริกรูปแบบหนึ่ง แต่เหนือสิ่งอื่นใด หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้คุณได้สัมผัส