Menu
Cart
ตื่น : Awakening

ตื่น : Awakening

  • 170.00 ฿


  "ตื่น (Awakening)" ไม่ใช่หนังสือเล่มแรกของพระอาจารย์พอมยุน สุนิม ที่เราได้อ่าน ก่อนหน้านั้นหลายเดือนมาแล้ว คุณสมบูรณ์ จึงเปรมปรีดิ์ ได้ยื่น Ture Happiness Here and Now ให้เราลองพิจารณาว่าเนื้อหาจะเหมาะกับผู้อ่านบ้านเราไหม สมควรจะพิมพ์เผยแพร่ในภาคไทยหรือไม่ ด้วยความเรียบง่าย กระชับ และตรงไปตรงมาของเนื้อหา ที่สามารถสื่อตรงถึงหัวใจของหลักธรรมได้อย่างน่าทึ่ง ผ่านการบอกเล่าด้วยภาษาสามัญ ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เรื่องเล่าสั้น ๆ อ่านง่าย ๆ ในชื่อกระชับว่าตื่นนี้ แต่ละบทแต่ละตอนเต็มไปด้วยแก่นธรรมล้ำลึก ซึ่งพระอาจารย์พอยุน สุนิมได้บอกเล่าผ่านภาษาเรียบง่าย ทว่าแฝงไว้ด้วยแง่คิดทางพุทธปรัชญาด้วยปัญญาญาณอันแยบคาย ท่านสามารถหยิบยกปัญหาที่มาพร้อมกับยุคสมัย มาปรับใช้เป็นเครื่องมือนำพาให้ปัจเจกได้ใคร่ครวญสืบค้นจนเข้าถึงเหตุแห่งทุกข์ที่แท้