Menu
Cart
โอชะแห่งล้านนา

โอชะแห่งล้านนา

  • 500.00 ฿


“โอชะแห่งล้านนา” บันทึกวิถีวัฒนธรรม และอาหารการกินอย่างคนเมือง ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ เกิดเป็นอาหารแต่ละฤดูกาลตลอดปี ขนบประเพณี งานบุญ และตำรับอาหารอันสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ ตลอดจนเกร็ดความรู้และเรื่องเล่ามากมาย ทั้งหมดทั้งมวลนั้นถูกบันทึกไว้โดยผู้เขียนผู้เป็นลูกหลานชาวเหนือ จึงสะท้อนวิถีคนเมืองอย่างน่าสนใจ
 หนังสือเล่มนี้เป็นตำราอาหารแนวสารคดี บรรจุสูตรอาหารเมือง 59 สูตร เขียนขึ้นจากการลงพื้นที่จริง แทรกด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นๆ
 “โอชะแห่งล้านนา” จึงเป็นมากกว่าตำราอาหารทั่วไป นอกจากเป็นคู่มือช่วยทำอาหารเมืองแต่ละจานแล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนั้นๆยังทำให้อาหารอร่อย ภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นยิ่งขึ้น

ISBN : 987 616 284 5758

สนพ. แสงแดด


We Also Recommend