Menu
Cart
10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ

10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ

โกมลคีมทอง

  • 160.00 ฿


    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของบุคคล 10 คน เป็นชาวต่างประเทศ 7 คนและคนไทย 3 คน ทุกคนล้วนเผชิญความยากลำบากด้วยข้อจำกัดของความพิการทางกายและจิตใจ แต่ทุกคนสามารถฟันฝ่าจนประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งที่อัดแน่นในนี้ล้วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยม ที่มาจากชีวิตจริงของเพื่อนมนุษย์ เป็นแรงบันดาลใจที่มีค่าและความหมายของความเกี่ยวโยงเกื้อกูลกัน "นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน" ผู้เขียน ท่านเป็นทั้งนักอ่านและนักถ่ายทอดโดยเลือกประสบการชีวิต 10 ชีวิตที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ มาแนะนำกับท่านผู้อ่าน ด้วยลีลาการเล่าผ่านตัวอักษรจะทำให้ท่านได้รับการจุดติดพลังแห่งชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง