Menu
Cart
มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน

  • 350.00 ฿


 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทุ่มเทตัวเอง อุทิศเวลาเข้าไปเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดยฝังตัวอยู่ในพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เต็มที่ ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแค่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามพูดคุย แต่มาจากการลงมือทำด้วยตัวเอง จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนกระทั่งตกผลึกออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้

     "มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน" คัมภีร์ชาวนาพันธุ์ใหม่ที่รวบรวมแรงบันดาลใจ พร้อมไกด์แนวทางการสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (ในอดีต) ให้กลายเป็นจริง นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งองค์ความรู้ "เกษตรสรรพสิ่ง" แบบรูปธรรม นวัตกรรมทางการเกษตรที่จะทำให้ชาวนาไทยหลุดพ้นจาก "ความจน" อย่างยั่งยืนบนผืนดินเพียง 1 ไร่ เปลี่ยนชาวนาพันธุ์ใหม่ให้กลายเป็น...อัจฉริยะ!

 

     นอกจากข้อมูลตรงจากโครงการแล้ว ผู้เขียนยังมองไปถึงบริบทของสังคม ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และความไม่สมดุลกันของชนบทกับเมือง

     หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนการบอกถึงช่องทางเพิ่มขึ้นของการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ เป็นคำตอบให้กับชาวนา เกษตรกร และผู้คนที่ต้องการกลับถิ่นฐานเดิมในชนบท เพื่อให้สายน้ำที่ยังมีพลังของคนหนุ่มสาวได้พบกับช่องทางที่กระแสจะสามารถไหลกลับไปสู่ชนบท

     นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้บอกช่องทางที่สามารถจะขยายผล เพิ่มรายได้ในพื้นที่เล็กๆ ของการทำเกษตรออกไปในรูปแบบที่พักฟาร์มเกษตร และฟาร์มเกษตรเพื่อสุขภาพ ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ต่อคนที่กำลังมองหาเส้นทางที่มั่นใจว่าจะนำกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดได้ ทั้งยังได้ให้ประโยชน์กับผู้อ่านทั่วไปที่จะสามารถติดต่อกับแหล่งผลิตข้าวเป็นยา อาหารปลอดสาร ตอบสนองต่อสุขภาพได้โดยตรงเหมือนกับเป็นเพื่อน เป็นญาติ เข้าถึงสถานที่ที่วันหนึ่งอาจจะได้พาครอบครัวไปพักผ่อน ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทำกิจกรรมเกษตรร่วมกัน เหมือนกับการได้ไปเที่ยวบ้านของตัวเองในชนบท

     และหนังสือนี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่นำเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ ทำให้เป็นการทำเกษตรที่มีแนวคิดและหลักการที่น่าเชื่อถือ มีเป้าหมายที่ชัดเจนของสิ่งที่จะทำ มีเรื่องราวที่จะทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในชุมชน รวมถึงโรงเรียนในชนบทที่สามารถศึกษาและนำเอาการทำเกษตรรูปแบบนี้ไปประยุกต์ทำพื้นที่ทดลองให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ หรือทำโครงการทางการเกษตรของนักเรียนได้

     จึงเชื่อว่าหนังสือนี้จะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเล่มหนึ่งที่จะเปิดการรับรู้ใหม่ให้ผู้อ่านทุกคนได้รับรู้ว่า การปลูกข้าวและการทำเกษตรในประเทสของเรา ยังมีความหวังที่จะก้าวพ้นจากหนี้สินและความยากจน เพียงแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น