Menu
Cart
ป๋องแป๋งไม่สบาย

ป๋องแป๋งไม่สบาย

  • 85.00 ฿


นิทานภาพคำกลอนฝึกดูแลตัวเองง่ายๆ เมื่อไม่สบาย เช่น กินยา เช็ดตัว ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจดจำนำไปใช้ (Working Memory)


We Also Recommend